Skjetten Fotball

Historikk

Historikk

Historikk

Det var en gang...
Skjetten Sportsklubb er en sammenslutning av Skjetten I.L., etablert 03.05.1967 og Valstad I.F., etablert 01.11.1976.
 
SKJETTEN IDRETTSLAG vokste frem som resultat av en sterk interesse for fotball på Skjetten. Manglende tilbud på Skjetten ga ideen til opprettelsen av Skjetten Ungdoms og Idrettslag S.U.I.L. Det ble startet med et seniorlag, fotball, som i flere år var det eneste tilbudet innen S.U.I.L. Dette ble så gradvis utvidet innen de aldersbestemte klasser.
 
VALSTAD IDRETTSFORENING ble opprettet som en følge av den store utbyggingen i  Skjettenbyen. Allerede på styremøtet 17.11.1976 ble det etablert grupper innenfor følgende idretter:

Fotball
Ski
Orientering
Friidrett
Skøyter
Håndball
Bordtennis
Trim

Senere fikk klubben tilgang av:
Luftgeværskyting
Langrenn
Alpin
Ishockey

mens andre grupper etterhvert falt fra.
 
En aktuell problemstilling den første tiden var om Valstad I.F. skulle dekke hele Skjettenbyen. Det skulle den!
 
Det sterke engasjementet som fulgte pionerånden, ga snart en rask utvikling av klubben. Imidlertid var det motstand mot etableringen fra en annen klubb i området - Skjetten Idrettslag. Dette endret seg, slik at klubbene fikk et greit forhold til hverandre.

Valstad I.F. hadde sin store styrke innen barneidretten. Engasjementet og de klare målsettingene for barneidretten ga resultater innenfor de laveste aldersbestemte klassene. Imidlertid var det ikke tilstede en tilsvarende målsetting for de eldre utøverne. Resultatet ble at disse i stor utstrekning forsvant ut av klubben for å utvikle seg videre.

Ønsket om eget klubbhus var sterkt. Byggekomite ble opprettet, som vurderte forskjellige alternativer. Åpningen kom da det ble inngått avtale med Fellesorganet om overdragelse av Paviljongen. Nå gjenstod "kun" finansiering og gjennomføring. Resultatet kjenner vi.

Mandag 14.11.1983 kunne formann i Hovedstyret, Trond Rødseth,innkalle til "kranselag" på klubbhuset. Generalforsamlingen 04.12.85 påla Hovedstyret å takontakt med Skjetten I.L. for å sondere mulighetene for et nærmere samarbeid. SKJETTEN SPORTSKLUBB så dagens lys etter grundige forberedelser og forhandlinger. Et klart flertall i begge klubbene gikk inn for fusjon.

Det ble imidlertid en sterk drakamp om valg av navn da konstituerende Generalforsamling ble avholdt 16.02.1987.Valget sto mellom navnene Skjetten Sportsklubb og Valstad / Skjetten I.F. Skjetten Sportsklubb ble valgt med 46 mot 44 stemmer. Samtidig ble Valstad fargene grønn/gul/sort valgt som klubbens farger.  Den nye storklubben hadde 1316 medlemmer. En konkurranse om utformingen av en logo ble  vunnet av familien Bull-Njaa. Dette utkastet hadde tatt utgangspunkt i både Skjetten I.L. og Valstad I.F. sine logoer.
ØVRIGE MILPELER:

14.11.1983  Klubbhuset ble ferdig. Anleggsbrakka for Skjettenbyen og senere forløperen til Skjettensentret ble flyttet til Gjellerås skole med støtte fra Skedsmo Kommune, som fikk frigitt tomter i Grannevn.

1987  Opprykk til 5.div. fotball herrer.

1989  Opprykk til 4.div. fotball herrer.

.1990  Distribusjonskontrakt for utdeling av Telefonkataloger i stor Oslo (02-området)

1991  Åpning av Skjetten Kunstgress

1991  Opprykk til 3.div. fotball herrer. 

1994  Distribusjonskontrakt for utdeling av Telefonkataloger på landsbasis for perioden 1994 med opsjoner til 1999. Oppstart høsten 1993 f.o.m. Nord-Trøndelag. Opprettelsen av avd. SSK Distribusjon.

1994  Opprykk til 2.div. fotball for herre- og damlaget.

1995  Distribusjonskontrakt for DD og BK fra 1995 med opsjoner til år 2000.

1995  Åpning av Skjetten Svømmehall i sportsklubbens regi med 10 års leietid.

1995  Damelaget rykker opp i 1. div.

1997  SSK Distribusjon ble ISO 9002 sertifisert. 

1998  Opsjonskontrakt på TK for år 2000.

1998  Åpning av rehabilitert Skjetten Kunstgress.

1998  Opprykk til 1.div. fotball herrer.

1998  SSK oppretter Skjetten Toppfotball ASA.

1999  Fleridrettslaget Skjetten Sportsklubb blir allianseidrettslag og organiserer SSK Skjetten Fotball (senere omdøpt til Romerike Fotball). Skjetten Fotball har herrelagene: A-Lag i 1.div., rekruttlag og juniorlag.

1999  Distribusjonskontrakt tegnet med Telenor Media AS for årene 2000-2002 med opsjon for året 2003

1994 SSK Distribusjon utvider sertifikatet til ISO 9001

2000   AIL Skjetten Sportslubb blir vedtatt å bli et rendyrket AIL fra 1.1.2001 hvor de organiserer de selvstendige idrettslagene SSK Skjetten Basket, Skjetten Fotball, SSK Skjetten Håndball, SSK Skjetten Ishockey, SSK Skjetten Svømming, SSK Skjetten Volleyball og Romerike Fotball. Fra samme dato skilles næringsvirksomheten ut i et eget aksjeselskap Skjetten Sportsklubb Distribusjon AS (SSK Distribusjon AS).

Skjetten Fotball
Fotball@ssk.no
Besøksadresse: Nordensvei 21, 2013 Skjetten
Postboks: 51, 2026 Skjetten

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift