Skjetten Fotball

Kontingenter og avgifter

Kontingenter og avgifter

Kontingenter og avgifter 2019.

Alle registrerte spillere i Skjetten Fotball må betale T/K avgift. (trening og kampavgift). Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet i Skjetten Fotball og som betales for at en spiller skal være spilleberettiget og forsikret, er lik for alle, mens størrelsen på T/K avgiften varierer ut fra hvilken aldersgruppe (Barn/Ungdom/Senior) spilleren tilhører. Årsmøtet har så bestemt at disse to beløpene slås sammen til en felleskontingent. Det årlige kontingentbeløpet betales i to like rater – en for første halvår og en for andre halvår. En ny spiller som eksempelvis flytter til Skjetten og begynner på en av Skjettenskolene i august, betaler således bare kontingent for halve året. Spillerne på alle nivåer i klubben må i tillegg betale en anleggsavgift for å trene og spille kamper på kunstgresset gjennom sesongen. Denne avgiften går i all hovedsak til å betale for driftsutgifter knyttet til undervarme, banevedlikehold og lys.

Satsene for de ulike kontingentene og avgiftene for 2019 er som følger:

Barn: 06-9 år, 3/5er fotball, kr. 2940,-. Anleggsavg. kr. 260,-

Barn: 10-11 år, 7er fotball, kr. 3230,-. Anleggsavg. kr. 780,-

Ungdom: 12 år, kr. 3230,-. Anleggsavg. kr. 780,-

Ungdom: G/J13-19 år, kr. 4950,-. Anleggsavg. kr. 780,-

Senior: Breddelag/hobbylag kr. 3000,-. Anleggsavg. kr. 260,-

Oldboys/girls: kr. 2070,- Anleggsavgift kr. 260,-

A-lag herrer/ kvinner: medlemskontingent + spillerforsikring.

Støttemedlem: 100,-

Skjetten fotballs styre og administrasjon ønsker å kunne tilby våre aktive medlemmer et så godt sportslig tilbud som mulig ut fra de økonomiske rammene bestemt av årsmøtet. Styret har hele tiden fokus på å holde kostnadene i klubben på et lavest mulig nivå. Med begrensede kommunale tilskudd, få tunge sponsorer og ingen obligatoriske dugnader til direkte inntekt for klubben, så sier det seg selv at hovedinntektskilden blir de ulike kontingentene.

Midlene som kommer inn gjennom kontingentene skal i stor grad dekke klubbens kostnader til drift av klubb og anlegg. Merk for øvrig at Skjetten Fotball betaler leie til AIL Skjetten Sportsklubb som er huseier og kontraktspartner mot kommunen.

Hva går pengene til?

Blant andre større kostnadsposter er eksempelvis lisensavgifter, startkontingent (serieavgifter) og kampavgifter til fotballforbundet og kretsen for alle lag, Spillerforsikringer, utstyr (baller, drakter etc), trenergodtgjørelse i Ungdom og Seniorgruppene og utgifter til trenerutdannelse, dommerhonorarer, klubbdommerkurs, overgangsgebyrer, utgifter til utøvernes deltakelse på sone- og kretsaktiviteter, klubbens administrative utgifter (herunder lønn), vinteråpne baner mv.

Med vennlig hilsen

Styret

Skjetten Fotball


Høyeste spillform i aldersklassene er:

6-7 år 3er

8-9 år 5er

10-11 år 7er

12-13 år 9er

14 år og eldre 11er

Skjetten Fotball
Fotball@ssk.no
Besøksadresse: Nordensvei 21, 2013 Skjetten
Postboks: 51, 2026 Skjetten

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift