ORDENSREGLER VED BRUK AV GARDEROBER

Ansvarlig voksenperson skal alltid være til stede under treninger og kamper for barn og unge ved bruk av garderober. Uvedkommende som ikke følger trening/ kamp under lagledere sitt ansvar, skal ikke slippe inn i garderobene. Ingen må ta i bruk garderober før trener/ lagleder er kommet til stede.

  • ORDENREGLER VED BRUK AV

GARDEROBER

  • Ansvarlig voksenperson skal alltid være til stede under treninger og kamper for barn og unge ved bruk av garderober. Uvedkommende som ikke følger trening/ kamp under lagledere sitt ansvar, skal ikke slippe inn i garderobene.
  • Ingen må ta i bruk garderober før trener/ lagleder er kommet til stede.

Det er viktig at alle brukere har en god holdning til punktene under.

Ansvarlige: Trener/lagleder sørger for:

  • Orden i garderobe under og etter bruk
  • Alle lag rydder og koster gulv i garderoben, tømme søppelbøtter om de er fulle. (Om det er flere lag på samme dag som bruker garderoben, SÅ SKAL ALLE RYDDE ETTER SEG!)
  • Ved kamper skal også gjestenes garderobe og dommergarderoben ryddes.
  • At baller ikke nyttes i garderober eller ganger.
  • At fottøy/fotballsko rengjøres ute, ikke i garderoben.

NB! TRENER/LAGLEDER ER AVSVARLIG FOR Å LÅSE GARDEROBENE ETTER KAMP OG TRENING. Brudd på dette punktet som medfører alarm og utrykning fra Securitas, vil bli belastet siste registrerte bruker.

Sponsorer

Følg oss på Facebook

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift