ÅRSMØTE I SKJETTEN FOTBALL

Herved innkalles til årsmøte i Skjetten Fotball

ÅRSMØTE I SKJETTEN FOTBALL

Herved innkalles til årsmøte i Skjetten Fotball

Onsdag 20. mars 2019. kl. 18:00

Sted: Klubbhuset, Nordensv. 21, 2013 Skjetten.

Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av innkalling og godkjenne stemmeberettigede.

Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 personer til å underskrive

protokollen sammen med møteleder.

2. Årsberetning 2018

3. Regnskap 2018

4. Fastsette medlemskontingent og treningskontingent 2019

5. Vedta budsjett 2019

6. Behandle innkomne forslag.

- herunder: behandle klubbens organisasjonsplan.

7. Valg

8. Ev.utmerkelser

Innkomne forslag må være levert innen 06. Mars 2019.

Fullstendig saksliste med dokumenter og kommentarer er tilgjengelig

på klubbhuset en uke før årsmøtet.

for Skjetten Fotball

Knut Larsen

Leder.

Sponsorer

Følg oss på Facebook

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift